Japansk spets!

Alla valpar ur E - Kullen 

är nu sålda!